Kandydat

Powołanie
odkryć, rozeznać, przyjąć
strona dla kandydatów WŚSD Katowice

badge-yellow

SŁOWO REKTORA
Kiedy myślę o tej rzeczywistości, którą jest seminarium, to kojarzy mi się ona raczej z drogą, niż z miejscem. Choć oczywiście miejsce też jest ważne! Ale ma ono swój sens wtedy, gdy jest scenerią drogi – a raczej – wielu dróg. Przecież tutaj odpowiada się na wezwanie „Pójdźcie za Mną …” (Mt 4, 19). Droga seminarium rozpoczyna się pozytywną odpowiedzią każdego alumna na to wezwanie Jezusa do pójścia za Nim i kontynuowania misji podjętej najpierw przez rybaków – Piotra, Jakuba, Jana oraz ich towarzyszy. Dzisiaj również są tacy, którzy chcą to czynić. Jednak aby być świadkiem Jezusa, trzeba najpierw doświadczyć Jego obecności w swoim życiu, trzeba nawiązać z Nim serdeczną więź.

Fundamenty

czyli na czym budować

Poznanie siebie
Poznanie siebie
Poznanie Jezusa
Poznanie Jezusa
Poznanie ludzi
Poznanie ludzi
Poznanie prawdy
Poznanie prawdy

Rekrutacja
dokumenty, rozmowa, procedura

Warunki przyjęcia

1. Do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach przyjmowani są mężczyźni w wieku do 30 lat, posiadający wykształcenie co najmniej średnie  (pozytywny wynik egzaminu dojrzałości).

2. Zgłaszający się do WŚSD w Katowicach muszą spełniać normy wynikające z Kodeksu Prawa Kanonicznego i przedłożyć wymagane dokumenty oraz złożyć wymagane oświadczenia.

3. Nie są przyjmowani kandydaci, którzy wcześniej przerwali formację w seminarium duchownym lub zostali z niego usunięci.

4. O przyjęciu do WŚSD decyduje Rektor. Decyzja ta jest ostateczna.

dokumenty

Procedura przyjęcia

1. Najpierw należy zarejestrować się na stronie elektronicznego naboru przejdź do serwisu Andreas

2. Po rejestracji należy zgłosić się (w wybranym terminie) na rozmowę wstępną. Należy wtedy przynieść wymagane dokumenty (spis obok)

3. Po pozytywnej weryfikacji dokumentów i opinii po rozmowie wstępnej Rektor WŚSD wydaje decyzję o przyjęciu na okres propedeutyczny, który trwa jeden rok i odbywa się w ośrodku w Brennej. Dopiero po jego ukończeniu – na podstawie opinii i rozmowy z kandydatem – podejmowana jest decyzja o przyjęciu do Seminarium

Do zobaczenia, posłuchania, przemyślenia

czyli kilka myśli o kapłaństwie

  • All
  • teksty
  • video

Kontakt

pisz, dzwoń, pytaj

Name must not be empty
Please provide a valid email
Message should not be empty